Du loggar in på webben enligt tidplan och följer instruktionerna på antagningsbeskedet eller på det skriftliga besked som vissa elever får.

Koden för att logga in på webben är densamma som du använt vid ditt gymnasieval.

 

 

Det aktuella årets gymnasieval är i princip avslutat i och med att den slutliga antagningen är gjord. Du kan då inte ångra ditt val. Däremot kan du göra en sen ansökan till lediga platser.

Under Statistik kan du se var det finns lediga platser under sommaren. Se även fråga 10 om hur du gör en sen ansökan.

 

Måste jag svara på antagningsbeskedet?

JA, det är jätteviktigt att du svarar på antagningsbeskedet, reservantagningen baseras helt på detta.

Du loggar in på webben och registrerar ditt svar enligt förklaringen nedan. Logga sedan ut och sen in igen så att du ser att ditt svar har registrerats.

Sista svarsdatum står på ditt slutliga antagningsbesked.

Förklaring av svarskoder

1 Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv. Du prövas på högre val i reservkörningen och tappar tidigare erbjuden plats utan att tillfrågas om du kommer in på nytt val.

2 Jag tackar JA till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val. Du är nöjd med det du är antagen till.

3 Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv till högre val. Om du inte kommer in på ett högre val står du utan gymnasieplats i samverkansområdet.

4 Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

5 Jag vill delta i reservantagningen. Du är med i reservantagningen men står i nuläget utan gymnasieplats i samverkansområdet.

6 Jag vill INTE delta i reservantagningen. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

7 Jag tackar JA till erbjuden plats.

8 Jag tackar NEJ till erbjuden plats. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

 

 

Har du kommit in på ditt förstahandsval kan du INTE komma in på ett lägre rangordnat val.

Sista svarsdatum för slutliga antagningen är 21 juli. Svaret ska lämnas på webben eller för dig som fått ett skriftligt antagningsbesked genom att skicka in svarskortet.

Om du har sökt en utbildning utanför Östergötland får du även ett antagningsbesked via dem. På antagningsbeskedet ska det alltid stå hur och vilket datum man senast ska svara. I praktiken kan du bli antagen till program inom Östergötland, men även till program utanför Östergötland. Det är mycket viktigt att du svarar alla du har blivit antagen till så snart du kan. Du kan bara tacka ja till en av platserna.

När alla svar har kommit in och registrerats påbörjas reservantagningen. Du får besked om du blir antagen till en reservplats.

När skolstarten närmar sig kontaktar Gymnasieantagningen reserverna per telefon. Reservantagningen avslutas den 14 september.

Läs mer under reservantagning.

Om vi har registrerat, eller om du själv har skrivit in aktuell e-postadress kan du få ett mail med dina inloggningsuppgifter via "glömt lösenord". Du skriver in ditt personnummer och klickar på "Skicka in". Ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter skickas då till den e-postadress vi har registrerad på dig.

OBS! Denna funktion fungerar endast om du angivit rätt e-postadress. Om du byter e-postadress ofta kan det vara bättre att ange vårdnadshavares e-postadress.

Om du tappat bort/glömt ditt lösenord kan du även kontakta din studie- och yrkesvägledare som har lösenorden.

Koden är densamma som du använt vid ditt gymnasieval.

1. Något är felrapporterat in i vårt antagningssystem. Kontakta din skola för att se över betygen. Vi kan inte ta emot betygsändringar via telefon utan kräver ett betygsdokument som är skickat från skolan.

2. Meritvärdet är summan av de 16 eller 17 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan.

Det går inte att ändra svaret via webben. Kontakta Gymnasieantagningen per mail eller telefon så snart du kan. Döp mailet till "Fel svar".
Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Under sommaren kan du söka till program som har lediga platser, eller ställa dig i kö som reserv. Ansökan ska göras skriftligt. Kontakta studievägledare för hjälp med detta. Din ansökan kommer att hanteras som sent inkommen, vilket innebär att du antas först efter de reserver som sökt i tid om programmet inte har lediga platser.

Nej, den platsen har gått till en annan elev. Men du kan göra en sen ansökan till lediga platser på programmet (om det finns) och på så vis ha chans att eventuellt få tillbaka din plats.

Se fråga 10 angående hur du gör för att lämna in en sen ansökan.

Även om du är obehörig nu bör du söka det nationella program du är intresserad av i händelse av att du blir behörig. Lägg därefter till ett eller flera introduktionsprogram.

Prata med din studie- och yrkesvägledare för information och hjälp om du är eller riskerar att bli obehörig.

Det syns inte på din gymnasieansökan att du har sökt via Idrottsförbundet.

Har du sökt NIU-Nationellt godkänd idrottsutbildning eller RIG-Riksidrottsgymnasium vill vi att du skickar en kopia till oss på att du har blivit uttagen till NIU eller RIG.

Skriv under din ansökan/kvittensen och lämna den till din studie- och yrkesvägledare.

Du som inte går i någon skola eller går i skola utomlands skickar in din ansökan/kvittens till Gymnasieantagningen.

Elever som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan kan ansöka om att få sin ansökan prövad i fri kvot. Detta regleras i Gymnasieförordningen 7 kap 3 §.

Läs vidare under Fri kvot.

Ja, du kan söka till gymnasiet med utländska betyg. I detta fall kan dina betyg inte jämföras med betyg från svensk grundskola, utan du söker till gymnasiet via så kallad fri kvot.

Läs vidare under Fri kvot.

Här kan du se en film som visar hur du gör ansökan till gymnasiet i Östergötland på webben.

Här kan du se en film som visar hur du gör ansökan till en gymnasieskola utanför Östergötlands län på webben.