Du kan ansöka om plats inom fri kvot om din studieförmåga tillfälligt har försämrats på grund av till exempel sjukdom för dig eller någon närstående. Antalet platser är begränsade och du måste vara behörig till programmet för att kunna bli antagen. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Du kan även prövas inom fri kvot om du har utländskt slutbetyg från grundskolan. Utländska betyg som skickas in måste vara översatta om de är på annat språk än svenska, norska, danska eller engelska. Tänk på att du behöver ha godkänt slutbetyg i svenska från årskurs nio (gäller inte nordiska elever). För att beviljas fri kvot krävs en bedömning av respektive skolas huvudman.