Tekniskt fjärde år

15 mars - 15 maj kan du söka Tekniskt fjärde år på Berzeliusskolan i Linköping.  Logga in här

Gymnasieantagningen behöver få in en kopia på dina vårterminsbetyg senast den 
18 juni 2020 (gäller ej dig som tagit studenten från Berzeliusskolan, då vi redan har tillgång till dessa betyg).

Betygen skickas till:

Gymnasieantagningen
Linköpings Kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
581 81 Linköping