Studie- och yrkesvägledare i Östra samverkansområdet sommar 2019

Telefontider för elever från skolor i Norrköping

v 27 mån-fre 9-12 Monica Björk 011-15 14 55

        mån-fre 9-12 Monika Jonsson 011-15 31 56

        ons-fre 9-12 Jan-Olov Olsson 073-020 12 70

v 28 mån-fre 9-12 Monica Björk 011-15 14 55       

Telefontider för elever från skolor i Valdemarsvik

v 27 mån-fre Freddy Moberg 0123-192 40 (Vammarskolan)

Telefontider för elever från skolor i Söderköping 

v 27 mån-fre Gunweig Svensson (Ramunderskolan) 070-720 23 28

v 27 Viveca Frejd 0121-181 99 eller mail: viveca.frejd@soderkoping.se (Nyströmska skolan)

V 27 mån-fre Helene Rosenbaum 0121-184 26, 072-585 93 92 eller mail: helene.rosenbaum@soderkoping.se (Nyströmska skolan)

Telefontider för elever från skolor i Finspång

v 27 mån-fre Marina Palm 0122-850 37 (Grosvadskolan)

v 27 mån-fre Michaela Bärlund 0122-856 85 (Nyhemsskolan)

v 27 mån-fre Camilla Wikman 0122-858 86 (Bergska gymnasiet)

Övrigt

Slutlig antagningsstatistik presenteras här 1/7.

Under v 30 startar reservantagningen. Ingen antagning sker innan dess.