Studie- och yrkesvägledare i Östra samverkansområdet sommar 2018

Telefontider för elever från skolor i Norrköping

v 27 mån-fre 09.00 - 12.00 Anna Wedin 011-15 31 70,

        mån-fre 09.00 - 12.00 Caroline Nossbring 076-762 72 76             

v 28 mån-fre 09.00 - 12.00 Stefan Åkerblom 011-15 36 37,

        mån-fre 09.00 - 12.00 Jennifer Thorsell 073-020 20 44

v 31 mån-fre 09.00 - 12.00 Anna Lindell 072-244 08 09

Telefontider för elever från skolor i Valdemarsvik

v 27 mån-fre 8.00 - 16.00 Freddy Moberg 0123-192 40 (Vammarskolan)

Telefontider för elever från skolor i Söderköping 

v 27 Gunweig Svensson (Ramunderskolan) 070-720 23 28

v 27-v 32 Viveca Frejd 0121-181 99 Telefontid bokas per mail: viveca.frejd@soderkoping.se (Nyströmska skolan)

V 27 mån-fre Helene Rosenbaum 0121-184 26, 072-585 93 92 eller mail: helene.rosenbaum@soderkoping.se (Nyströmska skolan)

OBS! Vecka 29 fram till skolstart hänvisas elever och föräldrar som har frågor om omval till gymnasieskolan eller andra studievägledarfrågor till den skola eleven gick på under vårterminen. Efter skolstart ska eleven vända sig till sin nya skola.  

Telefontider för elever från skolor i Finspång

v 27, 28 mån-fre 8.00 - 16.00 Marina Palm 070-349 96 80 (Grosvadskolan)

v 27 mån-tis 8.00 - 14.00 Anna Karlsson 070-217 22 40 (Bergska gymnasiet)

Övrigt

Slutlig antagningsstatistik presenteras här 2/7.

Under v 30 startar reservantagningen. Ingen antagning sker innan dess.