Om du gör ändringar i din ansökan under omvalsperioden, tänk då på att skriva ut en ny kvittens, skriva under den och lämna till din studie- och yrkesvägledare på skolan.