Gå in under Information/Förändring i programutbud. Där läggs löpande information om förändringar inför omvalsperioden.

Information om nya program/språkval/inriktningar som kommer att starta till hösten presenteras också under Information/Förändring i programutbud. Dessa kan du söka till i omvalsperioden.

Det kan finnas program i länet som inte kommer starta till hösten på grund av för få sökande. Om du har sökt något av dessa program, behöver du ändra din ansökan under omvalsperioden. Det gör du antingen genom att ta bort valet till det programmet, eller genom att välja något annat i stället. Ditt val till dessa program försvinner inte automatiskt. Om du låter valet stå kvar kan du förlora på det i konkurrensen om plats på andra program du har sökt.