Som ni säkert läst kommer Linköpings kommun att ta över verksamheten vid Björkö Fria Gymnasieskola från och med hösten 2020.

I den preliminära antagningen kommer antagning att göras till Björkö Fria Gymnasium. 

I omvalsperioden kommer sökalternativen för Björkö Fria Gymnasium att ersättas med sökalternativ på den nya kommunala skolan S:t Lars Gymnasium.

S:t Lars Gymnasium kommer att vara i samma lokaler som Björkö Fria Gymnasium har idag.

Skolledning och personal kommer även den att till mycket stora delar vara densamma.

De program som kommer att erbjudas är:

  • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap (med möjlighet till musikprofilering)

  • Estetiska programmet, inriktningarna Bild och formgivning samt Musik

    Har du sökt något program till Björkö Fria Gymnasium i det preliminära valet, så behöver du göra ett omval i omvalsperioden.