Vård- och omsorgscollege Östergötland

 

I Östergötlands län samarbetar kommuner, Region Östergötland, privata vårdföretag, fackliga organisationer och utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskolor.  Arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare samarbetar för att utveckla utbildningar och höja kvaliteten i verksamheterna.

De kommuner som deltar i regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Östergötland är Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping. Dessa större kommuner har sedan samarbete med kringliggande kommuner då eleverna som bor på dessa orter ofta genomför sin gymnasieutbildning och vuxenutbildning i de större orterna.

Läs mer här.