Reservantagning

Reservantagning fram till veckan före skolstart  

Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen blir de som inte blir antagna placerade i en reservkö. Efter svarsperioden i slutet av juli påbörjas reservantagningen. Du som svarat att du vill delta i reservantagningen blir av med tidigare plats automatiskt om du kommer in på ett högre val. Du kan följa reservantagningen via webben men du kommer också att få ett skriftligt besked hemskickat om du blir antagen.

Reservantagning efter skolstart

Några veckor senare när skolan har startat kallar vi på Gymnasieantagningen in reserver genom att ringa till den elev som står på tur till en ledig plats. Vi ringer eller skickar sms till de telefonnummer vi har fått eller skickar e-post till den e-postadress som du har angett. Därför är det viktigt med uppdaterade kontaktuppgifter!

Om vi inte har fått tag på aktuell reserv efter en dag (oavsett kontakt eller ej), så går vi vidare till nästa reserv och erbjuder plats.

Ibland händer det att man backar i turordningskön på reservlistan. Det beror på att det tillkommit en sökande som t ex har fått högre meritvärde genom betygskomplettering.