Dispens engelska

 

Du som inte har haft möjlighet att läsa engelska under stora delar av din tid i grundskolan har möjlighet att söka dispens i engelska.

Reglerna om dispens i engelska finns i 16 kap 32 § Skollagen.

Att beviljas en dispens i engelska innebär att du får ett undantag från kravet på godkänt betyg i engelska vid antagningen, men det är inte ett undantag från kravet att läsa grundskoleengelska. Du läser både grundskoleengelska och engelska på gymnasienivå under gymnasietiden.

Det är huvudmannen för respektive gymnasieskola som avgör om du beviljas dispens i engelska till sökt utbildning. För att kunna beviljas dispens krävs att du bedöms ha förutsättningar att klara studierna på sökt program.

Dispens i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogrammen.

Hur ansökan går till

Ansökan om dispens i engelska görs på en särskild blankett med bilagor som din studie- och yrkesvägledare hjälper dig med. Det är din avlämnande grundskola som lämnar underlag för bedömning. Ansökan utan bilagor hanteras inte.

Beslut om antagning för dispens i engelska fattas inte till preliminär antagning, utan först till slutlig antagning.

Fler frågor?

För mer information, kontakta din studie- och yrkesvägledare.