Ansökan till gymnasieskolan

Ansökan till gymnasieskolan

Ansökan om fri kvot i Östergötland

Ansökan om Fri kvot

LINKÖPING

Blankett för att säkerställa målgruppen inom Autismspektrum (under bearbetning)

NORRKÖPING

Formulär för ansökan till NIU fotboll (De Geergymnasiet)

Formulär för ansökan till NIU basket (Hagagymnasiet)

Formulär för ansökan till idrottsprofil (De Geergymnasiet, Ebersteinska gymnasiet, Hagagymnasiet och Kungsgårdsgymnasiet) (Obs! Endast möjligt att kombinera med nationellt program)

Formulär för ansökan till e-sportsprofil (Ebersteinska gymnasiet)

Formulär för ansökan till idrottsprofil (Kunskapsgymnasiet)

Information och formulär för ansökan till Estetiska programmet (Film & Musikgymnasiet): Musik, Scen & Artist

Information om ansökan till Estetiska programmet (De Geergymnasiet): Bild och form, Dans, Estetik och media (Film och foto), Musik, Teater

ÅTVIDABERG

Ansökan till fotbollsprofil

Ansökan till NIU

Överföringsblankett

Överföring av uppgifter från avlämnande skola till mottagande skola inom Östergötlands län

Instruktioner till överföringsblankett inom Östergötlands län

Medgivandeblankett grundskolan till gymnasieskolan (endast Norrköping)

Medgivandeblankett mellan gymnasieskolor (endast Norrköping)