Ansökan till gymnasieskolan

Ansökan till gymnasieskolan

Ansökan om fri kvot i Östergötland

Fri kvot kan användas för sökande som av någon orsak måste bedömas individuellt

Överföringsblankett

Överföring av uppgifter från avlämnande skola till mottagande skola inom Östergötlands län

Instruktioner till överföringsblanketten inom Östergötlands län

Medgivandeblankett grundskolan till gymnasieskolan (endast Norrköping)

Medgivandeblankett mellan gymnasieskolor (endast Norrköping)

Samtycke till utbyte av uppgifter mellan skolor gällande elever i behov av särskilt stöd (endast Linköping)

NORRKÖPING

Formulär för ansökan till NIU fotboll (De Geergymnasiet)

Formulär för ansökan till NIU basket (Hagagymnasiet)

Formulär för ansökan till idrottsprofil (De Geergymnasiet, Ebersteinska gymnasiet, Hagagymnasiet och Kungsgårdsgymnasiet) (Obs! Endast möjligt att kombinera med nationellt program)

Formulär för ansökan till e-sportsprofil (Ebersteinska gymnasiet)

Formulär för ansökan till idrottsprofil (Kunskapsgymnasiet)

Information och formulär för ansökan till Estetiska programmet (Film & Musikgymnasiet): Musik, Scen & Artist

Information och formulär för ansökan till Estetiska programmet (De Geergymnasiet): Bild & form, Dans, Film & foto, Musik, Teater

ÅTVIDABERG

Formulär för ansökan till NIU fotboll

Formulär för ansökan till profil fotboll

LINKÖPING

Formulär för ansökan om förstärkt stöd för elever med diagnos inom autismspektrum