Visit W3Schools!

 

Slutlig antagningsstatistik i excel-format


Den statistik som visas under menyvalet Statistik förändras löpande allteftersom nya antagningsbeslut fattas 

Vill du ta del av hur den slutliga antagningsstatistiken såg ut per den 15 september  2014 finns den nu i Excel-format under menyvalet "Tidigare antagningsresultat" till vänster i bild. Där kan du även hitta resultat från tidigare år.


Hälsningar

Antagningskanslierna i Östergötland

  
 
gymnasieelever