Visit W3Schools!

Slutlig antagningsstatistik i excel-format


Den statistik som visas under menyvalet Statistik förändras löpande allteftersom nya antagningsbeslut fattas 

Vill du ta del av hur den slutliga antagningsstatistiken såg ut per den 1 juli 2014 finns den nu i Excel-format under menyvalet "Tidigare antagningsresultat" till vänster i bild. Där kan du även hitta resultat från tidigare år.


Hälsningar

Antagningskanslierna i Östergötland

  
 
gymnasieelever