Visit W3Schools!

Slutlig antagningsstatistik i excel-format


Den statistik som visas under menyvalet Statistik förändras löpande allteftersom nya antagningsbeslut fattas 

Vill du ta del av hur den slutliga antagningsstatistiken såg ut per den 1 juli 2014 finns den nu i Excel-format under menyvalet "Tidigare antagningsresultat" till vänster i bild. Där kan du även hitta resultat från tidigare år.


Hälsningar

Antagningskanslierna i Östergötland

  

Viktig information om ekonomiprogrammet på Platensgymnasiet motala


Med anledning av att Ekonomiprogrammet på Platengymnasiet i Motala har ett stort antal elever som står på reservplats, kommer antalet platser på programmet att utökas från 48 till 64. Det innebär att elever som i nuläget står som reserver eventuellt kan ha en möjlighet att komma in efter nästa valkörning som sker 31 juli. En förutsättning är dock att man kvarstår som reserv till programmet. Vid frågor kontakta rektor Christina Billemar på mail christina.billemar@motala.se eller tel 0141-22 34 01.

Hälsningar

Antagningskanslierna i Östergötland

Webben öppnar 1 juli


Den slutliga antagningen är klar omkring den 1 juli därefter kan du se resultatet på webben med hjälp av din inloggningskod.

Koden är densamma som du använt vid ditt gymnasieval, den finns också angiven på ditt slutliga antagningsbesked. Antagningsbeskedet kommer att skickas ut med posten under vecka 27.Hälsningar

Antagningskanslierna i Östergötland

 

 

 
gymnasieelever